Цени

Списък с изследвания и техните цени

СКРИЙНИНГ COVID-19: ЦЕНА
Антигенен тест, ПКК+ ДКК, CRP
40.00
ДИАГНОСТИКА COVID-19: ЦЕНА
Антигенен тест, ПКК+ДКК, CRP, LDH (Лактат дехидргеназа), Феритин
70.00
МОНИТОРИНГ СЛЕД COVID-19: ЦЕНА
Тест за антитела срещу nCOV-2 ( Ig G) ПКК+ДКК, CRP
48.00
КАРДИО ПАКЕТ: ЦЕНА
Мастен профил (триглицериди, LDL, HDL, VLDL, холестерол общ), Пикочна
киселина, Глюкоза, ASAT/Аспартатаминотрансфераза/,
ALAT/Аланинаминотрансфераза/, K /калий/, Na /натрий/, Хлориди, Гама ГТ, КК-
/креатинин киназа/
28.00
РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
LH + FSH + Prolactin + Estradiol + Testosteron 60.00
ПЪЛЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ : ЦЕНА
ПКК-22 (пълна кръвна картина), СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите),
Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Урея, Креатинин, Пикочна киселина,
Билирубин общ,
Холестерол профил(холестерол общ, триглицериди, HDL, LDL
,
VLDL), Чернодробни ензими (ASAT, ALAT, Гама-GT и Алкална фосфатаза),
Електролити (Ca P), Урина-общо изследване и седимент
50.00
СТАНДАРТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ : ЦЕНА
ПКК /пълна кръвна картина/, СУЕ (скорост
на утаяване на еритроцитите), Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, Пикочна
киселина, Холестерол общ и триглицериди, Чернодробни ензими
(ASAT,ALAT,Гама-GT),
Урина- общо изследване и седимент
30.00
БРЕМЕННОСТ-РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНА
ПКК /пълна кръвна картина/, СУЕ /скорост на
утаяване на еритроцитите/ Глюкоза, Урина-общо химично изследване и седимент,
Wass /Сифилис/, СПИН
27.00
БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
Общ белтък, Албумин, Урея, Креатинин, Урина-общо химично
изследване и седимент
14.00
СПОКОЙСТВИЕ: ЦЕНА
Chlamydia trachomatis Ig A (Хламидия), Chlamydia trachomatis Ig G
(Хламидия), Treponema pallidum(syphilis) TPHA (Сифилис), HIV Ag/Ab combo
(СПИН тест), Hepatitis B- HBsAg (Хепатит Б)
50.00
ЩИТОВИДНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
FT4 + TSH 22.00
ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА: ЦЕНА
Обременяване с 2-кратно опредялане на инсулин и
глюкоза
30.00 
ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА: ЦЕНА
НОМА индекс (глюкоза и инсулин на гладно) 20.00
ДИАБЕТЕН КОНТРОЛ: ЦЕНА
КЗП, гликиран хемоглобин, микроалбумин 27.00
ДИАБЕТЕН КОНТРОЛ: ЦЕНА
гликиран хемоглобин, микроалбумин, мастен профил (холестерол, триглицериди, HDL, LDL), урина- общо изследване и седимент 35.00
ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
албумин, ASAT, ALAT, Гама-GT и Алкална фосфатаза, Холестерол общ и триглицериди, Билирубин общ и директен, холинестераза, Урина-общо изследване и седимент, Hepatitis B- HBsAg 52.00
АНЕМИЯ: ЦЕНА
ПКК+ДКК, СУЕ, серумно желязо, ТЖСК 12.00
АНЕМИЯ – РАЗШИРЕН ПАКЕТ: ЦЕНА
ПКК+ДКК, СУЕ, серумно желязо, феритин, креатинин, урина- общо изследване и седимент 35.00

АНТИМЮЛЕРОВ Х-Н52.00

КОВИД 19 : ЦЕНА
SARS-CoV-2-Ag /CLiA/
Бърз антигенен тест
45.00
SARS-CoV-2 IgM /CLiA/
Бърз тест за антитела
19.00
SARS-CoV-2 IgG /CLiA/
Бърз тест за антитела
19.00
SARS-CoV-2 IgM и IgG /CLiA/ 35.00
ХЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛАЦИЯ: ЦЕНА
ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА 5.00
ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ 8.00
РЕТИКУЛОЦИТИ 4.00
МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ 8.00
СУЕ 3.00
ФИБРИНОГЕН 3.50
ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ 2.00
ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ 2.00
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 3.50
APTT 3.50
D-dimer 22.00
БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕНЗИМИ И СУБСТРАТИ: ЦЕНА
КРЪВНА ЗАХАР 3.50
УРЕЯ 3.50
КРЕАТИНИН 3.50
БИЛИРУБИН ДИРЕКТЕН 3.50
БИЛИРУБИН ОБЩ 3.50
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 3.50
ASAT 3.50
ALAT 3.50
GGTP 3.50
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 3.50
ОБЩ БЕЛТЪК 3.50
АМИЛАЗА-СЕРУМ 3.50
АМИЛАЗА-УРИНА 3.50
ЛИПАЗА 7.00
АЛБУМИН 3.50
ХОЛЕСТЕРОЛ 3.50
ТРИГЛИЦЕРИДИ 3.50
HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 3.50
LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 3.50
ОБЩ ЛИПИДЕН ПРОФИЛ 12.00
VLDL 4.50
КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 8.00
ОБРЕМЕНЯВАНЕ С ГЛЮКОЗА 8.00
LDH 5.00
CK-MB 4.00
CPK 3.50
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН 15.00
МИКРОЕЛЕМЕНТИ: ЦЕНА
Na 3.50
K 3.50
Mg 3.50
P 3.50
Cl 3.50
Fe 3.50
ЖСК 3.50
ТЖСК 3.50
Ca 4.00
ЙОНИЗИРАН Ca 6.00
Li 15.00
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ЦЕНА
ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ – ELISA 22.00
ХЕЛИКОБАКТЕР – ФЕКАЛЕН ТЕСТ 25.00
AST 7.00
CRP 7.00
RF/WR 7.00
ХЛАМИДИЯ IgА 19.00
ХЛАМИДИЯ IgG 19.00
ХЛАМИДИЯ IgG + IgA 32.00
ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgG 19.00
ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgM 19.00
ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgM+ IgG 27.00
YERSINIA IgA 22.00
YERSINIA IgG 22.00
WASS 7.00
ANTI HAV IgM 17.00
HCV 17.00
HIV 17.00
HbsAg 22.00
Anti HBs 22.00
HBeAg 22.00
Anti HBc IgM 22.00
Anti HBcIgG 22.00
РУБЕОЛА IgM 22.00
РУБЕОЛА IgG 22.00
РУБЕОЛА IgM+РУБЕОЛА IgG 37.00
CMV IgM 17.00
CMV IgG 17.00
CMV IgM+CMV IgG 28.00
HERPES SIMPLEX IgG 24.00
HERPES SIMPLEX IgM 24.00
HERPES SIMPLEX IgG + IgM 40.00
Anti VZV IgG 22.00
Anti VZV IgM 22.00
C PEPTIDE 22.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgG 14.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgM 14.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgA 14.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgE 18.00
C3, C4 – фракции по 12.00
ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ЦЕНА
LH 15.00
FSH 15.00
ESTRADIOL 15.00
PROLACTIN 15.00
PROGESTERON 15.00
TESTOSTERON 15.00
FREE TESTOSTERON 32.00
CORTISOL 18.00
DHEA-S 15.00
17-OH-PROGESTERON 27.00
SHBG 22.00
ANDROSTENDION 15.00
СОМАТОТРОПЕН ХОРМОН 27.00
ПАРАТХОРМОН 20.00
WASHOUT ПАРАТХОРМОН 20.00
FT3 15.00
FT4 15.00
TSH 15.00
ANTI TPO 18.00
ОСТЕОКАЛЦИН /Маркер за костно разграждане/ 15.00
БЕТАКРОСЛАПС 15.00
TRAK 27.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ: ЦЕНА
TOTAL PSA 18.00
FREE PSA 20.00
CA19-9 20.00
CA125 20.00
CA15-3 20.00
CEA 20.00
AFP 20.00
SCC 25.00
FERITIN 20.00
BetaЧХГ 25.00
ТИРЕОГЛОБУЛИН 20.00
WASHOUT ТИРЕОГЛОБУЛИН 20.00
BETA2 MICROGLOBULIN 20.00
Anti ТИРЕОГЛОБУЛИН 20.00
ДРУГИ: ЦЕНА
КРЪВНА ГРУПА 15.00
АНТИТЕЛА ПРИ Rh(-) 30.00
АНТИТЕЛА ПРИ Rh(+) 20.00
VIT B12 18.00
VIT D 28.00
ИНСУЛИН 20.00
ИНФ.МОНОНУЛКЕОЗА 12.00
ХОМОЦИСТЕИН 31.00
НОРАДРЕНАЛИН 70.00
АДРЕНАЛИН 70.00
CALPROTECTIN COMBO /РАЗШИРЕН ТЕСТ/ 32.00
ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ С ТЕЧНИ РЕАКТИВИ 2.00
СЕДИМЕНТ 2.00
МИКРОАЛБУМИНУРИЯ 10.00
АМИЛАЗА УРИНА 3.50
КРЕАТИНИН В УРИНА(СПОНТАННА) 3.50
КАЛЦИЙ В УРИНА(24ч) 3.50
ЗАХАР В УРИНА(24ч) 3.50
ФОСФОР В УРИНА(24ч) 3.50
МАГНЕЗИЙ В УРИНА(24ч) 3.50
КАЛИЙ В УРИНА(24ч) 3.50
НАТРИЙ В УРИНА 3.50
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА В УРИНА (24ч) 3.50
ПАРАЗИТОЛОГИЯ: ЦЕНА
ЗДРАВНА КНИЖКА- ПЪЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 25.00
ДЕТСКА ГРАДИНА-микробиол. и паразитол.изследване 25.00
ЧРЕВНИ ПРОТОЗОИ И ХЕЛМИНТИ 10.00
ЕХИНОКОКОЗА 18.00
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgM ELISA 18.00
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgG ELISA 18.00
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgG+IgM ELISA 31.00
МИКРОБИОЛОГИЯ: ЦЕНА
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА 15.00
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА НА НОС 9.00
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА НА ГЪРЛО 9.00
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА СНГ 15.00
МИКОПЛАЗМА И УРЕАПЛАЗМА / АНТИБИОГРАМА 25.00
АНТИБИОГРАМА-СТАНДАРТНА 8.00
АНТИБИОГРАМА-РАЗШИРЕНА 10.00
ЦИТОНАМАЗКА 16.00
ТАКСА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 2.50
ЗАВЕРКА НА ЗДРАВНА КНИЖКА 8.00