Цени

Списък с изследвания и техните цени

PCR: ЦЕНА
Полимеразна верижна реакция за доказване на Covid 19
60.00
СКРИЙНИНГ COVID-19: ЦЕНА
Антигенен тест, ПКК+ ДКК, CRP
40.00
ДИАГНОСТИКА COVID-19: ЦЕНА
Антигенен тест, ПКК+ДКК, CRP, LDH (Лактат дехидргеназа), Феритин
70.00
МОНИТОРИНГ СЛЕД COVID-19: ЦЕНА
Тест за антитела срещу nCOV-2 ( Ig G) ПКК+ДКК, CRP
48.00
КАРДИО ПАКЕТ: ЦЕНА
Мастен профил (триглицериди, LDL, HDL, VLDL, холестерол общ), Пикочна
киселина, Глюкоза, ASAT/Аспартатаминотрансфераза/,
ALAT/Аланинаминотрансфераза/, K /калий/, Na /натрий/, Хлориди, Гама ГТ, КК-
/креатинин киназа/
28.00
РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
LH + FSH + Prolactin + Estradiol + Testosteron 60.00
ПЪЛЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ : ЦЕНА
ПКК-22 (пълна кръвна картина), СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите),
Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Урея, Креатинин, Пикочна киселина,
Билирубин общ,
Холестерол профил(холестерол общ, триглицериди, HDL, LDL
,
VLDL), Чернодробни ензими (ASAT, ALAT, Гама-GT и Алкална фосфатаза),
Електролити (Ca P), Урина-общо изследване и седимент
65.00
СТАНДАРТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ : ЦЕНА
ПКК /пълна кръвна картина/, СУЕ (скорост
на утаяване на еритроцитите), Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, Пикочна
киселина, Холестерол общ и триглицериди, Чернодробни ензими
(ASAT,ALAT,Гама-GT),
Урина- общо изследване и седимент
40.00
БРЕМЕННОСТ-РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНА
ПКК /пълна кръвна картина/, СУЕ /скорост на
утаяване на еритроцитите/ Глюкоза, Урина-общо химично изследване и седимент,
Wass /Сифилис/, СПИН
27.00
БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
Общ белтък, Албумин, Урея, Креатинин, Урина-общо химично
изследване и седимент
14.00
ЩИТОВИДНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
FT4 + TSH 25.00
ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА: ЦЕНА
Обременяване с 2-кратно опредялане на инсулин и
глюкоза
30.00 
ВЪГЛЕХИДРАТНА ОБМЯНА: ЦЕНА
НОМА индекс (глюкоза и инсулин на гладно) 20.00
ДИАБЕТЕН КОНТРОЛ: ЦЕНА
КЗП, гликиран хемоглобин, микроалбумин 27.00
ДИАБЕТЕН КОНТРОЛ: ЦЕНА
гликиран хемоглобин, микроалбумин, мастен профил (холестерол, триглицериди, HDL, LDL), урина- общо изследване и седимент 35.00
ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ: ЦЕНА
албумин, ASAT, ALAT, Гама-GT и Алкална фосфатаза, Холестерол общ и триглицериди, Билирубин общ и директен, холинестераза, Урина-общо изследване и седимент, Hepatitis B- HBsAg 52.00
АНЕМИЯ: ЦЕНА
ПКК+ДКК, СУЕ, серумно желязо, ТЖСК 12.00
АНЕМИЯ – РАЗШИРЕН ПАКЕТ: ЦЕНА
ПКК+ДКК, СУЕ, серумно желязо, феритин, креатинин, урина- общо изследване и седимент 35.00
АНТИМЮЛЕРОВ Х-Н: 62.00
КОВИД 19 : ЦЕНА
SARS-CoV-2-Ag /CLiA/
Бърз антигенен тест
45.00
SARS-CoV-2 IgM /CLiA/
Бърз тест за антитела
20.00
SARS-CoV-2 IgG /CLiA/
Бърз тест за антитела
20.00
SARS-CoV-2 IgM и IgG /CLiA/ 35.00
ХЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛАЦИЯ: ЦЕНА
ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА 5.00
ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ 8.00
РЕТИКУЛОЦИТИ 12.00
МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ 12.00
СУЕ 3.00
ФИБРИНОГЕН 7.00
ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ 2.50
ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ 2.50
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 5.00
APTT 7.00
D-dimer 25.00
БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕНЗИМИ И СУБСТРАТИ: ЦЕНА
КРЪВНА ЗАХАР 3.50
УРЕЯ 3.50
КРЕАТИНИН 3.50
БИЛИРУБИН ДИРЕКТЕН 3.50
БИЛИРУБИН ОБЩ 3.50
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 3.50
ASAT 3.50
ALAT 3.50
GGTP 3.50
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 3.50
ОБЩ БЕЛТЪК 3.50
АМИЛАЗА-СЕРУМ 3.50
АМИЛАЗА-УРИНА 3.50
ЛИПАЗА 7.00
АЛБУМИН 3.50
ХОЛЕСТЕРОЛ 3.50
ТРИГЛИЦЕРИДИ 3.50
HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 3.50
LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 3.50
ОБЩ ЛИПИДЕН ПРОФИЛ 12.00
VLDL 5.00
КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 8.00
ОБРЕМЕНЯВАНЕ С ГЛЮКОЗА 8.00
LDH 5.00
CK-MB 5.00
CPK 3.50
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН 16.00
МИКРОЕЛЕМЕНТИ: ЦЕНА
Na 3.50
K 3.50
Mg 4.00
P 4.00
Cl 3.50
Fe 3.50
ЖСК 4.00
ТЖСК 6.00
Ca 4.00
ЙОНИЗИРАН Ca 8.00
Li 17.00
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ЦЕНА
ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ – ELISA 25.00
ХЕЛИКОБАКТЕР – ФЕКАЛЕН ТЕСТ 30.00
AST 8.00
CRP 7.00
RF/WR 8.00
ХЛАМИДИЯ IgА 21.00
ХЛАМИДИЯ IgG 21.00
ХЛАМИДИЯ IgG + IgA 35.00
ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgG 18.00
ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgM 18.00
ЛАЙМСКА БОЛЕСТ IgM+ IgG 30.00
YERSINIA IgA 28.00
YERSINIA IgG 28.00
WASS 12.00
ANTI HAV IgM 20.00
HCV 20.00
HIV 19.00
HbsAg 22.00
Anti HBs 25.00
HBeAg 25.00
Anti HBc IgM 25.00
Anti HBcIgG 25.00
РУБЕОЛА IgM 25.00
РУБЕОЛА IgG 25.00
РУБЕОЛА IgM+РУБЕОЛА IgG 38.00
CMV IgM 21.00
CMV IgG 21.00
CMV IgM+CMV IgG 34.00
HERPES SIMPLEX IgG 26.00
HERPES SIMPLEX IgM 26.00
HERPES SIMPLEX IgG + IgM 42.00
Anti VZV IgG 25.00
Anti VZV IgM 25.00
C PEPTIDE 25.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgG 18.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgM 18.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgA 18.00
ОПРЕДЕЛ.НА ОБЩИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ IgE 18.00
C3, C4 – фракции по 15.00
ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ЦЕНА
LH 16.00
FSH 16.00
ESTRADIOL 16.00
PROLACTIN 16.00
PROGESTERON 16.00
TESTOSTERON 16.00
FREE TESTOSTERON 35.00
CORTISOL 18.00
DHEA-S 16.00
17-OH-PROGESTERON 27.00
SHBG 25.00
ANDROSTENDION 22.00
СОМАТОТРОПЕН ХОРМОН 27.00
ПАРАТХОРМОН 20.00
WASHOUT ПАРАТХОРМОН 20.00
FT3 16.00
FT4 16.00
TSH 19.00
ANTI TPO 19.00
ОСТЕОКАЛЦИН /Маркер за костно разграждане/ 22.00
БЕТАКРОСЛАПС 22.00
TRAK 30.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ: ЦЕНА
TOTAL PSA 20.00
FREE PSA 22.00
CA19-9 20.00
CA125 20.00
CA15-3 20.00
CEA 20.00
AFP 22.00
SCC 30.00
FERITIN 20.00
BetaЧХГ 25.00
ТИРЕОГЛОБУЛИН 22.00
WASHOUT ТИРЕОГЛОБУЛИН 22.00
BETA2 MICROGLOBULIN 30.00
Anti ТИРЕОГЛОБУЛИН 22.00
ДРУГИ: ЦЕНА
КРЪВНА ГРУПА 20.00
АНТИТЕЛА ПРИ Rh(-) 45.00
АНТИТЕЛА ПРИ Rh(+) 30.00
VIT B12 20.00
VIT D 28.00
ИНСУЛИН 20.00
ИНФ.МОНОНУЛКЕОЗА 23.00
ХОМОЦИСТЕИН 35.00
НОРАДРЕНАЛИН 70.00
АДРЕНАЛИН 70.00
CALPROTECTIN КОЛИЧЕСТВЕН 42.00
ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ С ТЕЧНИ РЕАКТИВИ 6.00
СЕДИМЕНТ 3.00
МИКРОАЛБУМИНУРИЯ 12.00
АМИЛАЗА УРИНА 3.50
КАЛЦИЙ В УРИНА(24ч) 3.50
МАГНЕЗИЙ В УРИНА(24ч) 3.50
КАЛИЙ В УРИНА(24ч) 3.50
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА В УРИНА (24ч) 3.50
ПАРАЗИТОЛОГИЯ: ЦЕНА
ЗДРАВНА КНИЖКА- ПЪЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 25.00
ДЕТСКА ГРАДИНА-микробиол. и паразитол.изследване 30.00
ЧРЕВНИ ПРОТОЗОИ И ХЕЛМИНТИ 15.00
ЕХИНОКОКОЗА 18.00
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgM ELISA 22.00
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgG ELISA 22.00
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgG+IgM ELISA 38.00
МИКРОБИОЛОГИЯ: ЦЕНА
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА 15.00
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА НА НОС 55.00
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА НА ГЪРЛО 15.00
МИКОПЛАЗМА И УРЕАПЛАЗМА / АНТИБИОГРАМА 28.00
АНТИБИОГРАМА-СТАНДАРТНА 10.00
ЦИТОНАМАЗКА 35.00
ТАКСА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 2.90
ЗАВЕРКА НА ЗДРАВНА КНИЖКА 10.00